Account
Server Info
Status: Online
Online: 121

Version 96
Exp Rate: 1
Meso Rate: 1
Drop Rate: 1
LINE

วิธีแก้ไขปัญหาการเข้าเกม | Posted by Administrator on 11.08


 • เข้าเกมแล้วไม่ขึ้นอะไร: ให้ทำการตั้งค่า System Locale ให้เป็น Thai (Thailand) ดูที่ https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html ถ้าแน่ใจว่าปรับตามรูปภาพเป้ะๆ จากในลิงค์แล้ว ยังกด Play แล้วดับไปอยู่ ให้ตรวจสอบไฟล์ ijl15.dll กับ Ghostmaple.dll ในโฟลเดอร์ตัวเกมว่ายังอยู่ไหม ถ้าไม่อยู่แปลว่าโดนแอนตี้ไวรัสขัดขวางการติดตั้ง ให้ทำตามวิธี ขึ้น Update เรื่อยๆ, ไฟล์ ijl15.dll หรือ Ghostmaple.dll หาย จากโฟลเดอร์ตัวเกม
 • ขึ้น Update เรื่อยๆ, ขึ้นกากบาท Unhandled exception, ไฟล์ ijl15.dll หรือ Ghostmaple.dll หาย จากโฟลเดอร์ตัวเกม: แปลว่าโดนแอนตี้ไวรัสขัดขวางการติดตั้งจ้า ปิดแอนตี้ไวรัสก่อน ลบตัวเกมที่ติดตั้งไป แล้วลงใหม่ พอลงเสร็จสร้างข้อยกเว้นไม่ให้สแกนโฟลเดอร์เกมของเรา วิธีปิด Windows Defender (แอนตี้ไวรัสของ Windows) ให้ปิดแบบชั่วคราว ดูที่ https://www.nongit.com/blog/how-to-disable-windows-defender.html วิธีเพิ่มข้อยกเว้นให้ Windows Defender ไม่สแกนโฟลเดอร์เกมของเรา ดูที่ https://www.nongit.com/blog/how-to-add-an-exclusion-to-windows-defender.html เลือกเป็นโฟลเดอร์เกมของเรา โดยปกติจะอยู่ที่ C:\Program Files (x86)\MapleMix ถ้าใช้แอนตี้ไวรัสตัวอื่น ต้องปิดให้หมด และสร้างข้อยกเว้นโฟลเดอร์เกมของเราด้วย (แนะนำให้ลบแอนตี้ไวรัสตัวอื่น) ถ้าทำแล้วยังขึ้น Update เรื่อยๆ ที่ไฟล์ Client.exe หรือขึ้น Access Denied ให้ปิดแอนตี้ไวรัส แล้วโหลด Client.exe ตัวใหม่ (ถ้า Chrome ไม่ให้โหลด กดลูกศรลง > Keep) ไปทับในเฟลเดอร์ตัวเกม https://mixrevive.com/download/Client.exe
 • ขึ้น HSUpdate.exe หรือ MSVCR100.dll: ให้ปิดแอนตี้ไวรัสทุกชนิด แล้วโหลด https://drive.google.com/open?id=1Cy94F1KnrqrI9Yxnikt12AVlvMRGh7nZ โหลดแล้วแตกไฟล์ที่ไหนก็ได้ จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ได้หลังแตกไฟล์ คลิกขวา ที่ install_all เลือก Run as Administrator ถ้าขึ้นอะไรมาให้กด Yes จากนั้น Restart เครื่อง 1 รอบ
 • ขึ้นว่า เกิดเหตุขัดข้อง! เว็บไซต์อาจปิดปรับปรุงชั่วคราว: ให้ตรวจสอบจาก Discord ช่อง #ประกาศ ว่ามีปิดปรับปรุงหรือไม่ และเช็คสถานะเซิฟ ที่หน้าเว็บไซต์ว่ากำลังออนไลน์อยู่หรือไม่ ถ้าออนไลน์อยู่ ให้ตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของผู้เล่น หรือลองปิดเปิดเร้าเตอร์
 • แตกไฟล์เสร็จแล้ว Error: ให้ดาวน์โหลด .NET Framework มาติดตั้ง https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework แล้ว Restart เครื่อง จากนั้นปิดแอนตี้ไวรัส แล้วลองแตกไฟล์อีกครั้ง
 • วิธีแก้ไข Program Compatibility issues: ติ้ก Don't show this message again > Run program หรือ Run the program without getting help ถ้าทำตามแล้วไม่ขึ้นอะไร ให้ทำตามวิธีเข้าเกมแล้วไม่ขึ้นอะไร
 • วิธีแก้ไข Windows protected your PC: ให้กด More info > Run anyway ได้เลย
 • วิธีแก้ไข MapleMix Launcher/Client has stopped working: ให้ดาวน์โหลด .NET Framework มาติดตั้ง https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework แล้ว Restart เครื่อง
 • วิธีแก้ไข Map!eStory has stopped working: รีเครื่องแล้ว กดเข้าเกม หลังจากกดเข้าเกมห้ามคลิกอะไรจนกว่าเกมขึ้น
 • แก้ Unable to connect to the login server: ลองวิธีดังต่อไปนี้ ทีละขั้นตอน จนกว่าจะเข้าได้ เช็ค Internet > เข้าเกมที่ MapleMix หน้า Desktop > ตรวจสอบจาก Discord ช่อง #ประกาศ ว่ามีปิดปรับปรุงหรือไม่ > ปิด Firewall และ Antivirus ทุกชนิด > ปิดเปิดเร้าเตอร์ 1 ครั้ง
 • วิธีแก้เกี่ยวกับ Error Hack Shield ทุกชนิด: ลบโฟลเดอร์ HShield เก่าออกแล้วแตกไฟล์ HShield.zip ตัวใหม่ไปทับ https://drive.google.com/open?id=16Fo5kOpkhVtqjGNunTPT5DYkiGkwD2sp
 • แก้ภาษาต่างดาว: แตกไฟล์ Fix_TH_Font.zip จากนั้นเข้าไปโฟลเดอร์ Fix_TH_Font แล้วเลือกไฟล์ทั้งหมด (Ctrl+A) คลิกขวา แล้วกดติดตั้ง จากนั้น Restart 1 รอบ https://drive.google.com/open?id=1eljj-RBvS97o5O_zjKB-GROeaZ7E0zjX
 • แก้สระเป็นตัวหนอน: ทำตามนี้ https://answers.microsoft.com/th-th/windows/forum/all/%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%95/b19d43a5-baa9-40d1-a7d2-895f89e9d107 ถ้าทำไม่เป็นดาวน์โหลด Fix_Worm_Font.reg ไปติดตั้ง มีค่าเท่ากัน https://drive.google.com/open?id=1y8Ytr7XAe8p5qFgAsTrn0aGFAzyc6byd
 • จอดำกระพริบ: กดเปิด Setup.exe ในโฟลเดอร์ตัวเกม > No > จะเห็นภาพ Maple Admin วิ่งไปมา ถ้าเห็นชัดแล้วค่อยกด Alt+H > Yes > Ok
 • Error Gr2D หรือจอดำ: ให้อัพเดตไดรเวอร์การ์ดจอ แล้วปรับขนาดจอเป็น 1920x1080, 1024x768 หรือ 800x600, ปรับ Screen Refresh Rate เป็น 60 Hz, Color Depth เป็น 32 bit และลง DirectX เวอร์ชั่นล่าสุด https://support.microsoft.com/th-th/help/179113/how-to-install-the-latest-version-of-directx (สำหรับ Windows 7 หรือ 10 ให้อัพเดตวินโดว์) ถ้าทำตามแล้วยังไม่ได้ ให้แก้ไขตามนี้เลย Start > พิมพ์ regedit แล้วกดตกลง > เข้าไปที่ Computer/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/WOW6432Node/Wizet/MapleStory หา soScreenMode จากทางด้านขวา แล้วทำการแก้ไขค่า Value จาก 0 เป็น 3 ถ้าไม่หายกดเปิด Setup.exe ในโฟลเดอร์ตัวเกม > No > จะเห็นภาพ Maple Admin วิ่งไปมา ถ้าเห็นชัดแล้วค่อยกด Alt+H > Yes > Ok
 • กดเลือกตัวละครแล้วเด้งออกจากเกม: ให้เปลี่ยนจากกับดับเบิ้ลคลิ้กที่ตัวละคร เป็นคลิ้กที่ตัวละคร 1 ที แล้วกด Select a Character ที่ทางขวาของจอ
 • Error HS Bypass: ลบไฟล์ ehsvc.ini ในโฟลเดอร์เกม > HShield ออก
 • วิธีแก้เกี่ยวกับ Error Hack Shield ทุกชนิด: ลบโฟลเดอร์ HShield เก่าออกแล้วแตกไฟล์ HShield.zip ตัวใหม่ไปทับ https://drive.google.com/open?id=16Fo5kOpkhVtqjGNunTPT5DYkiGkwD2sp
 • แก้ภาษาต่างดาว: แตกไฟล์ Fix_TH_Font.zip จากนั้นเข้าไปโฟลเดอร์ Fix_TH_Font แล้วเลือกไฟล์ทั้งหมด (Ctrl+A) คลิกขวา แล้วกดติดตั้ง จากนั้น Restart 1 รอบ https://drive.google.com/open?id=1eljj-RBvS97o5O_zjKB-GROeaZ7E0zjX
 • แก้สระเป็นตัวหนอน: ทำตามนี้ https://answers.microsoft.com/th-th/windows/forum/all/%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%95/b19d43a5-baa9-40d1-a7d2-895f89e9d107 ถ้าทำไม่เป็นดาวน์โหลด Fix_Worm_Font.reg ไปติดตั้ง มีค่าเท่ากัน https://drive.google.com/open?id=1y8Ytr7XAe8p5qFgAsTrn0aGFAzyc6byd

หมายเหตุ: ถ้าลองทุกทางแล้วยังเข้าไม่ได้ ให้ติดต่อทีมงานที่ Messenger (เพจ MapleMix)


7644 Views and 0 Responses
0% (positive)
0% (negative)
0 (neutral)

Please log in to comment.

There are no comments for this blog yet. Be the first to comment!