banner
Account
Server Info
Status: Online
Online: 64

Version 96
Exp Rate: 1
Meso Rate: 1
Drop Rate: 1
LINE

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | Posted by Administrator on 11.08


 

 1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หรือหยาบคาย หรือดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ในการพูดคุย ประกาศข้อความ หรือการกระทำ ซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น ล่วงละเมิดผู้เล่นท่านอื่น หรือยั่วยุผู้เล่นท่านอื่น รวมไปถึงกับทีมงาน MapleMix
  Toxic Play = คือ การด่า ด้วยถ้อยคำหยาบคายขั้นรุนแรงกับคู่กรณี (เช่น ในเชิงพูดถึงบุพการี อวัยวะเพศ เหยียดเพศ เชื้อชาติ) และมีอารมณ์นอกเกมเข้ามาเกี่ยวข้องขั้นรุนแรง     
  คำต้องห้ามที่เข้าข่าย Toxic หมายเหตุ: การพิจารณาโทษคำที่ไม่เข้าข่ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจทีมงาน    
  - การด่า เกี่ยวกับบุพการี เช่น พ่อ, แม่     
  - การด่า เกี่ยวกับอวัยวะเพศ เช่น อวัยวะเพศชาย, อวัยวะเพศหญิง, ก้น, หน้าอก    
  - การด่า เกี่ยวกับการเหยียด เช่น คำด่าที่สื่อถึงเพศ, คำด่าที่สื่อถึงชนชาติ, คำด่าที่สื่อถึงศาสนา
  - การด่า เกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกายส่วนใดส่วนนึง (หากพิสูจน์ทราบว่าเป็นจริง)
  - การดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า หรือประกาศข้อความ (ตัวอย่างคำที่ผิดทันที อี/ไอ้ดอก, อี/ไอ้ดอกทอง, อี/ไอ้สัตว์, ไอ้/อีเหี้ย, ไอ้/อีควาย, ไอ้/อีตอแหล, ไอ้/อีระยำ, ไอ้/อีเบื๊อก, ไอ้/อีเฮงซวย, ผู้หญิง/ชายต่ำๆ, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก) หรือคำที่ส่อไปในคำข้างต้น
  - ทำผิดครั้งที่ 1 ระงับการใช้งาน 1 วัน
  - ทำผิดครั้งที่ 2 ระงับการใช้งาน 7 วัน
  - ทำผิดครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานถาวร
 2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงส่อเจตนา ลบหลู่ หรือพาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระงับการใช้งานถาวร
 3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อสมาคม (Guild) ระงับการใช้งานถาวร
 4. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 5. ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ (Macro) รวมถึงสิ่งของช่วยการเล่นทุกชนิด ห้ามใช้โปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 6. ห้ามอ้างตัวเป็น GM Admin หรือ MapleMix Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน MapleMix และห้ามพาดพิง หรือพูดถึงข้อมูลส่วนตัว ของทีมงาน MapleMix * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 7. ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งาน 30 วัน และลบไอเท็มที่เกี่ยวข้อง
  7.1. หาก Bug นั้น ๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกม และสังคมภายในเกมส์ ระงับการใช้งานถาวร
 8. ห้ามกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเท็มของผู้เล่นอื่น ๆ (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น หรือหลอกลวงผู้อื่น เป็นเหตุมาให้ได้ซึ่ง ID จากผู้อื่น เป็นต้น) * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 9. ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายการพนัน * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งาน 7 วัน
 10. ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
  - ทำผิดครั้งที่ 1 ระงับการใช้งาน ID ในเกม, Mute Discord เป็นเวลา 1 วัน
  - ทำผิดครั้งที่ 2 ระงับการใช้งาน ID ในเกม, Mute Discord เป็นเวลา 7 วัน
  - ทำผิดครั้งที่ 3 ระงับการใช้งาน ID ในเกม, ระงับการใช้งาน Discord และ Facebook MapleMix ถาวร
 11. ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์ในรูปแบบของเงินจริง ในกรณีซื้อขายเงินจริง อนุญาตให้ ซื้อ, ขาย และแลกเปลี่ยน ใน Discord ช่อง #ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน เท่านั้น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 12. ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก MapleMix เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 13. ห้ามโปรโมท ข้อความ/ลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับเกมอื่น หรือเซิฟอื่น ใดๆ ทั้งสิ้น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 14. ห้ามประกาศ รับซื้อ หรือขายเป็นหน่วยเงินอื่น นอกจากในเกม ในกรณีซื้อขายเงินนอก อนุญาตให้ ซื้อ, ขาย และแลกเปลี่ยน ใน Discord ช่อง #ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน เท่านั้น ห้ามซื้อขาย ID และให้ ID ผู้อื่น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 15. การจำกัดใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดเป็น ID เช่น การจำกัดของรางวัล ที่ตั้งให้ 1 ID ทำได้จำกัดจำนวนครั้ง รวมถึงกิจกรรม ถือว่าอนุญาตให้ทำได้ 1 คน ต่อ 1 ID เท่านั้น ห้ามสลับ ID ทำกิจกรรม เช่น การหา Fairy หรือทำเควสประจำวัน ห้ามสลับ ID อื่นหา ต้องหา ID เดียวเท่านั้น (จะเปลี่ยน ID สามารถแจ้งได้ที่ Facebook MapleMix), ไม่อนุญาตให้อ้างชื่อว่าทำกิจกรรม แต่ไม่ได้มีการเล่นจริง (นับจากเวลาการเล่นส่วนใหญ่ของ ID นั้น) และการทำกิจกรรมแล้วเจตนาย้ายของรางวัลของไปให้ผู้อื่นเป็นหลัก ที่ไม่ใช่เจตนาของการซื้อขายจะถือว่าผิดกฎของเซิฟเวอร์ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 16. ข้อห้ามต่างๆ ในระบบ และกิจกรรม ที่ประกาศไว้ที่ NPC หรือหน้าเว็บ และกิจกรรมนั้นๆ ไม่อนุญาตให้ฝ่าฝืน * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 17. ห้ามผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่น หรือเซิฟเวอร์เสียหาย เช่น อ้างว่า Cash หาย แต่ใช้เองไปแล้ว เป็นต้น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร

หมายเหตุ:

 • - สำหรับข้อ 1. และ 10. นี้ถ้าไม่ทำผิดอีกภายใน 1 ปี จะช่วยลดหย่อนโดยการไม่คิดผลของการทำผิดข้อ 1. และ 10. ของครั้งก่อนหน้าให้ แต่ถ้าพบเจตนาว่า มีเจตนาตั้งใจจะทำผิดเรื่อยๆ หลังระยะเวลา 1 ปีผ่านไป ทีมงานจะพิจารณาโทษ ทบไปจากที่โดนระงับ 1 ปีก่อน
 • สำหรับข้อ 5. แปลความง่ายๆว่า ถ้าเล่นโดยไม่ใช่คนเล่น เช่น ใช้เหรียญเสียบปุ่มคีย์บอร์ดไว้, อ้างว่าหลับแล้วเอานิ้วกดสกิลค้างไว้ อ้างว่าไม่ได้ดูจอ แล้วกดไปเรื่อยๆ มีความผิดเช่นกัน
 • โปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานร่วมกับ MapleMix ได้แก่ JoyToKey เฉพาะการตั้ง Key ปุ่มเดียว หรือตั้ง 1 ปุ่ม ออก 2-3 ปุ่ม ไม่อนุญาตให้ตั้งแบบกดแล้ว มีปุ่มใด ปุ่มหนึ่งทำงานตามระยะเวลาทุกชนิด
 • สำหรับข้อ 5. รวมถึงไม่อนุญาตการออนไลน์หลายจอ 1 IP จะรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม, Guild Quest และ PQ ได้ 1 ID 1 คน เท่านั้น
 • สำหรับข้อ 5. ในกรณีใช้โปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม จะตัดสินโทษโดยนับเป็นบุคคล หรือ IP และไม่มีการลดหย่อนโทษ ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เล่นที่ตอบคำถามตรวจสอบโปรแกรมช่วยเล่นผิดมากว่า หรือเท่ากับ 7 ครั้ง ใน 1 เดือน หรือหลังจากตอบคำถามผืด แล้วยังกดใช้ Skill ต่อในแมพที่โดนย้ายมา มากกว่า หรือเท่ากับ 10 ครั้ง โทษจะเทียบเท่ากับข้อ 5.
 • หากมีการตัดสินโทษ ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จะนับเป็นบุคคล หรือ IP ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆ เช่น เคย Login จะถูกระงับการใช้งานถาวรทั้งหมด
 • ทีมงานสามารถพิจารณาโทษ ให้น้อยกว่า หรือเท่ากับ โทษที่ระบุไว้เป็นรายกรณี
 • ทีมงานจะตัดสินจากเจตนาเป็นหลัก
 • ในการร้องเรียนผู้เล่นท่านอื่น ให้บันทึกภาพบทสนทนา หรือข้อความที่เกี่ยวข้องมาให้ได้มากที่สุด
 • ทีมงานไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการกระทำผิดของผู้เล่น
 • สำหรับ ID ที่โดนระงับถาวรแล้ว จะไม่สามารถเอาของทุกชิ้น รวมถึงของที่ยืมจากผู้เล่นท่านอื่น ออกจาก ID ได้อีก
 • ทีมงานสามารถ ปรับ เปลี่ยนกฎ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • การตัดสินของทีมงาน MapleMix ถือเป็นที่สิ้นสุด

4879 Views and 1 Responses
100% (positive)
0% (negative)
0 (neutral)

Please log in to comment.

123213

123213

Feedback: Positive
Posted 2 years ago, on Mar 17, 2022
?base=main&page=gmblog&id=3#comment-1

qwewqe