banner
Account
Server Info
Status: Online
Online: 142

Version 96
Exp Rate: 1
Meso Rate: 1
Drop Rate: 1
LINE

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | Posted by Administrator on 11.08


 1. 1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความ หรือการกระทำ ซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การล่วงละเมิดผู้เล่นท่านอื่น หรือยั่วยุผู้เล่นท่านอื่น ระงับการใช้งาน 10 วัน
 2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงส่อเจตนา ลบหลู่ หรือพาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระงับการใช้งานถาวร
 3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อสมาคม (Guild) ระงับการใช้งานถาวร
 4. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 5. ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ (Macro) รวมถึงสิ่งของช่วยการเล่นทุกชนิด ห้ามใช้โปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 6. ห้ามอ้างตัวเป็น GM Admin หรือ MapleMix Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน MapleMix และห้ามพาดพิง หรือพูดถึงข้อมูลส่วนตัว ของทีมงาน MapleMix * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 7. ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งาน 30 วัน และลบไอเท็มที่เกี่ยวข้อง

  7.1. หาก Bug นั้น ๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกม และสังคมภายในเกมส์ ระงับการใช้งานถาวร
 8. ห้ามกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเท็มของผู้เล่นอื่น ๆ (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น หรือหลอกลวงผู้อื่น เป็นเหตุมาให้ได้ซึ่ง ID จากผู้อื่น เป็นต้น) * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 9. ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายการพนัน * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งาน 7 วัน
 10. ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน ระงับการใช้งาน 3 วัน
 11. ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์ในรูปแบบของเงินจริง ในกรณีซื้อขายเงินจริง อนุญาตให้ ซื้อ, ขาย และแลกเปลี่ยน ใน Discord ช่อง #ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน เท่านั้น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 12. ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก MapleMix เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 13. ห้ามโปรโมท ข้อความ/ลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับเกมอื่น หรือเซิฟอื่น ใดๆ ทั้งสิ้น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 14. ห้ามประกาศ รับซื้อ หรือขายเป็นหน่วยเงินอื่น นอกจากในเกม ในกรณีซื้อขายเงินนอก อนุญาตให้ ซื้อ, ขาย และแลกเปลี่ยน ใน Discord ช่อง #ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน เท่านั้น ห้ามซื้อขาย ID และให้ ID ผู้อื่น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 15. การจำกัดใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดเป็น ID เช่น การจำกัดของรางวัล ที่ตั้งให้ 1 ID ทำได้จำกัดจำนวนครั้ง รวมถึงกิจกรรม ถือว่าอนุญาตให้ทำได้ 1 คน ต่อ 1 ID เท่านั้น ห้ามสลับ ID ทำกิจกรรม เช่น การหา Fairy หรือทำเควสประจำวัน ห้ามสลับ ID อื่นหา ต้องหา ID เดียวเท่านั้น (จะเปลี่ยน ID สามารถแจ้งได้ที่ Facebook MapleMix), ไม่อนุญาตให้อ้างชื่อว่าทำกิจกรรม แต่ไม่ได้มีการเล่นจริง (นับจากเวลาการเล่นส่วนใหญ่ของ ID นั้น) และการทำกิจกรรมแล้วเจตนาย้ายของรางวัลของไปให้ผู้อื่นเป็นหลัก ที่ไม่ใช่เจตนาของการซื้อขายจะถือว่าผิดกฎของเซิฟเวอร์ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 16. ข้อห้ามต่างๆ ในระบบ และกิจกรรม ที่ประกาศไว้ที่ NPC หรือหน้าเว็บ และกิจกรรมนั้นๆ ไม่อนุญาตให้ฝ่าฝืน * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร
 17. ห้ามผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่น หรือเซิฟเวอร์เสียหาย เช่น อ้างว่า Cash หาย แต่ใช้เองไปแล้ว เป็นต้น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งานถาวร

หมายเหตุ:

 • สำหรับข้อ 5. แปลความง่ายๆว่า ถ้าเล่นโดยไม่ใช่คนเล่น เช่น ใช้เหรียญเสียบปุ่มคีย์บอร์ดไว้, อ้างว่าหลับแล้วเอานิ้วกดสกิลค้างไว้ อ้างว่าไม่ได้ดูจอ แล้วกดไปเรื่อยๆ มีความผิดเช่นกัน
 • สำหรับข้อ 5. โปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานร่วมกับ MapleMix ได้แก่ JoyToKey (เฉพาะการตั้ง Key ปุ่มเดียว)
 • สำหรับข้อ 5. รวมถึงไม่อนุญาตการออนไลน์หลายจอ 1 IP จะรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม, Guild Quest และ PQ ได้ 1 ID 1 คน เท่านั้น
 • สำหรับข้อ 5. ในกรณีใช้โปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม จะตัดสินโทษโดยนับเป็นบุคคล หรือ IP และไม่มีการลดหย่อนโทษ ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เล่นที่ตอบคำถามตรวจสอบโปรแกรมช่วยเล่นผิดมากว่า หรือเท่ากับ 7 ครั้ง ใน 1 เดือน หรือหลังจากตอบคำถามผืด แล้วยังกดใช้ Skill ต่อในแมพที่โดนย้ายมา มากกว่า หรือเท่ากับ 10 ครั้ง โทษจะเทียบเท่ากับข้อ 5.
 • หากมีการตัดสินโทษ ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จะนับเป็นบุคคล หรือ IP ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆ เช่น เคย Login จะถูกระงับการใช้งานถาวรทั้งหมด
 • ทีมงานสามารถพิจารณาโทษ ให้น้อยกว่า หรือเท่ากับ โทษที่ระบุไว้เป็นรายกรณี
 • ทีมงานจะตัดสินจากเจตนาเป็นหลัก
 • ในการร้องเรียนผู้เล่นท่านอื่น ให้บันทึกภาพบทสนทนา หรือข้อความที่เกี่ยวข้องมาให้ได้มากที่สุด
 • ทีมงานไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการกระทำผิดของผู้เล่น
 • สำหรับ ID ที่โดนระงับถาวรแล้ว จะไม่สามารถเอาของทุกชิ้น รวมถึงของที่ยืมจากผู้เล่นท่านอื่น ออกจาก ID ได้อีก
 • ทีมงานสามารถ ปรับ เปลี่ยนกฎ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • การตัดสินของทีมงาน MapleMix ถือเป็นที่สิ้นสุด

4597 Views and 1 Responses
100% (positive)
0% (negative)
0 (neutral)

Please log in to comment.

123213

123213

Feedback: Positive
Posted 2 years ago, on Mar 17, 2022
?base=main&page=gmblog&id=3#comment-1

qwewqe